Bedriftsnyheter

Xing kelai nødopplæring i redning og brannslukking

2021-08-04
Denne opplæringen fokuserte hovedsakelig på skrivebordet fradrag for håndtering av brannulykker med elektriske apparater, verksteder, prøverom og lagre, bruk av brannslukningsapparater etc., og håndteringsprosedyrer på stedet for brannulykker. På den ene siden tydeliggjorde det beredskapsansvaret og alarmprosedyrene til postpersonellet, samt personalredning. , Miljøovervåking, evakueringsvarsel og andre redningsforbindelser. På den annen side bekreftet den praktisk gjennomførbarhet og effektivitet av redningsplanen, og oppnådde de forventede målene med inspeksjonsplaner, innkjøringsmekanismer, tydeliggjøring av ansvar og forbedring av evner.